СЪОБЩЕНИЯ


ВАЖНО
Календар
Температура
Валута
Телевизия
Кинопрограма
ВАЖНИ ДАТИ
ДЗИ

НАШИТЕ УЧЕНИЦИ- ПОБЕДИТЕЛИ

Ученици, взели участие в Национални кръгове на олимпиади
    
    1. Борис Великов Динков- ІХ б кл.,
            - 75.95 т., първо място на областен кръг на олимпиадата по БЗО
            - Отличен 5.50 на Националния кръг на олимпиадата по БЗО, учител- Добринка Видева

   2. Ивалина Стоянова Стоянова - VІІ б кл.,
          - отличен резултат на Националното състезание "Любословие"-учител Ралица Маркова
          - 85.5 т., отличен резултат на Националния кръг на олимпиадата по ХООС- учител Веселина Радева -Мирчева

   3 .  Радко Иванов Радев  - VІІ б кл.,
              - 93т., отличен резултат-второ място в областта на областен кръг на олимпиадата по ХООС -учител Веселина Радева- Мирчева
           - 88.5 т., отличен резултат на Националния кръг на олимпиадата по ХООС- учител Веселина Радева- Мирчева

  4. Василена Костова Георгиева-ХІІ б кл.,
              - 5.00 на областния кръг на олимпиадата по БЕЛ-учител Адриана Русева
              -75т., първо място в областта на  областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация, единствена от Бургаска област , учител-Соня Христова
             - Мн. Добър 5.25  на Националния кръг на олимпиадата, който  се проведе на 27.04.2012 г. в гр. Шумен-учител Соня Христова

5. Боряна   Йорданова Колева- ХІ а кл.,
    Радина Веселинова Пенчева- ХІ а кл.
    Теодора Иванова Георгиева- ХІ а кл.
Екипът е класиран за Националната олимпиада по Гражданско образование на  4. V. в гр. София , единствени от Бургаска област, където се представиха с отличен резултат - учител -Марияна Гроздева


Ученици, класирани на І, ІІ,ІІІ място на областен кръг на олимпиадите, постигнали отличен и мн. добър резултат на олимпиади, национални и международни състезания и конкурси

   6. Дарина Радостинова Стоянова - Х в кл.
                 - 6.00  на обл. кръг на олимпиадата по БЕЛ, първи резултат в областта- учител Мария Златанова
               - отличен резултат на Националното състезание "Любословие"- учител М.Златанова
               - лауреат на основна стипендия в Националния конкурс "1000 стипендии"
              - І място в общинския конкурс за есе на тема "Карнобат- моят роден град-минало, настояще, бъдеще", втора възрастова група, организиран от Ротари клуб, гр. Карнобат- учител М.Златанова
            

  7. Левина Георгиева Генова- Х в кл
            - 5. 75 на обл. кръг на олимпиадата по БЕЛ, втори резултат в областта-учител М.Златанова
           - ІІІ награда за стихотворение  в Националния средношколски конкурс  "Възкресение", организиран от в-к "Добруджанска трибуна"и Дарик радио, 2012 г., гр. Добрич- учител М.Златанова
          - ІІ място в общинския конкурс за есе на тема "Карнобат- моят роден град-минало, настояще, бъдеще", втора възрастова група, организиран от Ротари клуб, гр. Карнобат- учител М.Златанова

8. Нермин Зюлкер Дурмуш Х б кл. ,5.25   на обл. кръг на олимпиадата по БЕЛ- учител Минка Янева

9.Тифани Тихомирова Иванова- Х а кл            - 5.50 на обл. кръг на олимпиадата по БЕЛ- учител Минка Янева

10. Ивелина Тодорова Андонова  ХІІ  б кл            - 5.25 на обл. кръг на олимпиадата по БЕЛ- учител Адриана Русева

11. Димитра Янчева Георгиева - VІІ в кл.
       - 64.5т., много добър резултат  на областен кръг на олимпиадата по БЕЛ -учител Ралица Маркова
       - отличен резултат на Националното състезание "Любословие"-учител Ралица Маркова


12. Мария Драгомирова Стоева - ХІ а кл., отличен резултат, трето място в областта на обл. кръг на олимпиадата по БЗО-учител Добринка Видева


13. Джена Димитрова Андонова - VІІІ в кл.,
          - отличен резултат, второ място на областния кръг на олимпиадата по БЗО- учител Добринка Видева
        - отличен резултат на Националното състезание "Любословие"- учител М.Златанова


14.Таня Велкова Бончева- VІІІ в кл., мн. добър резултат на областен кръг на олимпиадата по английски език- учител Таня Няголова

15.Бояна Атанасова Иванова, VІІІ в кл., мн. добър резултат на областен кръг на олимпиадата по английски език- учител Т.Няголова

16. Деница Колева Георгиева- ІХ в кл., мн. добър резултат на областен кръг на олимпиадата по английски език-учител М.Йосифова

17.Дилян Теодоров Мерсинков, Х в кл., мн. добър резултат на областен кръг на олимпиадата по английски език - учител М.Йосифова

18. Памела Димитрова Тотева, ХІ б кл., мн. добър резултат на областен кръг на олимпиадата по английски език-учител Таня Няголова

19.  Валентин Димчев Дуков- ХІ  б кл.
      - мн. добър резултат на областен кръг на олимпиадата по английски език-учител Таня Няголова
     - мн.добър резултат на областен кръг на Олимпиадата по ИТ-учител Марияна Стефанова

20. Иван Стефанов Караманов- мн.добър резултат на областен кръг на олимпиадата по ИТ-учител Марияна Стефанова

21. Йоанна Ангелова Спасова - VІІ б кл.,
- 66.5 т. мн. добър  резултат      на обл. кръг на олимпиадата по БЕЛ- учител Ралица Маркова
- много добър резултат, второ място в областта на областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация- учител Светлан Желев
- отличен резултат на Националното състезание "Любословие"-учител Ралица Маркова


22. Божанка Събчева Събева- VІІ в кл., 71.5 т. , мн. добър резултат на областния кръг на олимпиадата по ХООС-учител Веселина Радева- Мирчева

23. Красимир Недков Митев, ІХ в кл., мн. добър резултат на областния кръг на олимпиадата по ХООС- учител Веселина Радева - Мирчева

24. Мая Съботинова Иванова, ІХ в кл., мн. добър резултат на областния кръг на олимпиадата по ХООС-учител Веселина Радева - Мирчева

25. Габриела Иванова Балева- ІХ в кл., мн. добър резултат на областния кръг на олимпиадата по ХООС-учител Веселина Радева- Мирчева

26. Антония Радева Вълкова- VІІІ в кл., мн.добър резултат, пето място в областта на олимпиадата по БЗО-учител Добринка Видева


27. Владимир Илиев Илиев- VІ  б кл., 67т., мн. добър резултат на областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация-учител Светлан Желев


28. Христина Апостолова Георгиева- V б кл., отличен резултат, 192 т., първо място в областта на областния кръг на олимпиадата по география и икономика- учител Красимир Панайотов

29 Йоана Иванова Мирчева- V б кл., отличен резултат, 162 т.на областния кръг на олимпиадата по география и икономика- учител Красимир Панайотов

30.Галена Събева Косева- V а кл.- мн. добър резултат, 148 т на областния кръг на олимпиадата по география и икономика-учител Красимир Панайотов

31. Рени Иванова Койчева- VІ б кл.-  отличен резултат, 153 т., първо място в областта на областния кръг на олимпиадата по география и икономика-учител Красимир Панайотов

32. Валентина Красимирова Маринова- мн. добър резултат, 140 т на областния кръг на олимпиадата по география и икономика, второ място в областта- учител Красимир Панайотов

33.Славена Георгиева Георгиева- мн. добър резултат, 135 т на областния кръг на олимпиадата по география и икономика, трето място в областта- учител Красимир Панайотов

34.Деница Драгомирова Ненкова- мн. добър резултат, 131 т на областния кръг на олимпиадата по география и икономика, шесто място в областта-учител Красимир Панайотов

35. Рени Младенова Атанасова-ІV а кл.
     -мн.добър резултат на областен кръг на Националната олимпиада "Знам и мога", единствен представител на общината учител Елена Байчева
      - класиран за Национално финално състезание към СБНУ

36. Даниела Желева Милева - І б кл.
   - максимален брой точки на  Национално финално състезание към СБНУ
   - ІІ място в Международен конкурс за детска рисунка "Етноложки рокли и фолклорни танци на моя народ ", гр Целе, Словения
   - ІІІ място с медал от Националния конкурс- изложба "Св. Трифон Зарезан"
   - І място за рисунка в Национален музикално- фолклорен конкурс "Орфеево изворче"
   - І място в Международен конкурс "Три звездички" организиран от фондация "Ангелите на Лим" , м. ІV 2012 г.Преподаватели:Д.Радева и Светлана Стефанова

37. Велизара Мартинова Андреева- ІІ б кл.,
         - максимален брой точки на  Национално финално състезание към СБНУ
         -поощрителна награда в Национален литературен конкурс "Огънят на Орфей"
        - І място във вътрешен кръг / за България/ в Международен конкурс "Рисувай за планетата"
- І място в литературен конкурс "За хляба наш"Преподаватели : Д.Радева и Р.Няголова

38. Емин Ниялдин Осман- ІІ б кл.
   - ІІІ място във вътрешен кръг / за България/ в Международен конкурс за рисунка "Рисувай за планетата"
   - Класиран за финалната изложба в Международен конкурс "Децата рисуват земята, морето, света"Преподавател-Даниела Радева

39. Александра Христова Тонева- І б кл.
      -максимален брой точки на  Национално финално състезание към СБНУ
      - ІІІ място в Национален конкурс за рисунка "България през моите очи- древна и красива"
- ІІ място за приказка в Национален музикално- фолклорен конкурс "Орфеево изворче"Преподаватели: Даниела Радева и Светлавна Стефанова

40. Ванеса Пламенова Гочева- І б кл.
    - максимален брой точки на Национално финално състезание към СБНУ
    - І място за рисунка в Национален музикално- фолклорен конкурс "Орфеево изворче"Преподаватели:Д.Радева и Св.Стефанова

41. Евгения Тодорова Енчева- І б кл.
   - класирана за Национално финално състезание към СБНУ
   - І място в раздел "Приложно изкуство" на Национален конкурс "Златна есен- плодовете на есента"- Севлиево Преподаватели:Д.Радева и Св.Стефанова

42. Полина Манолова Петкова- І а кл.
      - максимален брой точки на  Национално финално състезание към СБНУ,  
      -   отлично представяне / класирана сред първите 20 първокласници в цялата страна/  в Националното състезание IT Знайко Преподаватели :Парашкева Кибритева и Пенка Вълчева

43.Симеон Христов Георгиев-І а кл.,
    -  класиран на ІІ място в Националния конкурс "Пижо и Пенда", организиран от сдружение "Дай, бабо огънче" гр. Перник
Преподаватели :Парашкева Кибритева и Пенка Вълчева

44.Йоана Костадинова Митева- ІV б кл.,
            - ІІІ място на Национално Великденско математическо състезание, гр. Бургас
           - отличен резултат, златна грамота на Националното състезание "Любословие"
           - класирана за Национално финално състезание към СБНУ
Учител:Радка Колева

45. Яни Стоянов Балимезов
     - Трето място на Национален  конкурс за рисунка- гр. Каварна
     - Трето място на Национален конкурс за детска рисунка  към НГПИД " Академик Дечко Узунов" гр. Казанлък .учител -Симеон Маринов

1. Василена Иванова Маркова- VІІІ в кл.,
    - отличен резултат, златна грамота  на Националното състезание "Любословие",учител М.Златанова

2.Катлийн Александрова Абаджиева- ІІІ а кл, отличен резултат , златна грамота на Националното състезание "Любословие", учител Стоянка Червенкова

3.Георги Апостолов Георгиев-  ІІІ а кл,
          - отличен резултат, златна грамота на Националното състезание "Любословие"
          - класиран за Национално финално състезание към СБНУ
Учител-Стоянка Червенкова
4.Русилена Живкова Георгиева - ІV б кл. ,
          -  отличен резултат, златна грамота  на Националното състезание "Любословие"
            - класирана  за Национално финално състезание към СБНУ
Учител: Радка Колева

5.Гергана Георгиева Радева - ІІІ а кл, отличен резултат , бронзова грамота на Националното състезание "Любословие"
Учител-Стоянка Червенкова

6. Мария Вангелова Лолова- VІІ в кл.,
    - отличен резултат на Националното състезание "Любословие",учител : Ралица Маркова
    - поощрителна награда и сертификат от Национален конкурс "Водата- живот и стихия", гр. Варна

7. Златина Георгиева Дочева- VІІ б кл. , отличен резултат на Националното състезание "Любословие", учител: Ралица Маркова

8. Айше Зюлкер Дурмуш- VІІ в кл., отличен резултат на Националното състезание "Любословие", учител : Ралица Маркова
                                        
9.Александра Стоянова Стоянова-І б кл.,  класирана за Национално финално състезание към СБНУ-учител Светла Стефанова

10. Александър Димитров Блецов- І б кл., класиран за Национално финално състезание към СБНУ- Светла Стефанова


11. Виктория Димитрова Колева - І б кл,  - класирана за Национално финално състезание към СБНУ учител :Светла Стефанова

12.Габриела Димитрова Железова- І б кл.,    - класирана за Национално финално състезание към СБНУ-учител Светла Стефанова

13. Валентина Тодорова Лолова- ІІІ а кл,
        - отличен резултат на Националното състезание "Любословие"-учител Стоянка Червенкова
         -постигнала максимален брой точки   за Национално финално състезание към СБНУ

14.Екатерина Кирилова Радева- ІІІ а кл, отличен резултат на Националното състезание "Любословие", учител :Стояна Червенкова

15.Иван Минчев Христов- ІІІ а кл, отличен резултат на Националното състезание "Любословие"-учител:Стоянка Червенкова

16.Борислава Желязкова Русева-ІІІ а кл.,  отличен  резултат на Националното състезание "Любословие", учител-Стоянка Червенкова

17. Живко Иванов Радев ІІ б кл.,    - класиран за Национално финално състезание към СБНУ, учител -Румяна Няголова

18.Димитър Янчев Лолов ІІ б кл.,    - класиран за Национално финално състезание към СБНУ, учител- Румяна Няголова

19. Сивен Александров Сивенов ІІ б кл.,    - класиран за Национално финално състезание към СБНУ, учител- Румяна Няголова

20.Габриела Тодорова Панова- V б кл. , отличен резултат на Националното състезание "Любословие", учител-Ралица Маркова

21. Йоана Стоянова Гочева- VІІІ в кл.
               -  отличен резултат на Националното състезание "Любословие"-учител Мария Златанова

22. Стати Атанасов Косев- ІV б кл., получил максимален брой точки на  Национално финално състезание към СБНУ,учител Радка Колева

23. Даниел Йорданов Атанасов- ІV в кл., класиран за Национално финално състезание към СБНУ, учител: Нина Коева

24.Кристиян Радостинов Калбурджиев- ІV в кл. класиран за Национално финално състезание към СБНУ, учител: Нина Коева
25.Йордан Кирилов Радев- ІІІ а клас ,отличен резултат на националното състезание "Любословие", учител-Стоянка Червенкова
26.Весела Димитрова Костадинова -максимален брой точки на националното състезание към СБНУ

                                            СПОРТ

1.Пенко Желчев Пенков- ХІІ б кл
         - републикански шампион на 5000 м. гладко бягане
          - два сребърни медала в зала на 1500 и 3000м.
           - носител на сребърен и бронзов медал от Балкански игри на 3000 м и 5000 м. гладко бягане
           - участник на Европейско първенство по планинско бягане.

2. Камелия Мариянова Начева- VІІІ а кл.
           - републикански шампион на 3000 м. спортно ходене
          - носител на златен медал от Откритото първенство на Република Сърбия

3. Тодор Димитров Кънев- VІ в кл.
            - републикански шампион на 800 м. от Републиканското първенство
           - златен медал от пробега в гр. Карнобат
           - златен медал на 800м. на Национален пробег, гр. Ст. Загора
           - сребърен медал от Национален пробег, гр. Луковит
           - бронзов медал от Национален пробег, гр. Дряново
           - бронзов медал от Национален пробег, гр. Ямбол


4.Мариян Маринов  Павлов- Х б кл.
          - бронзов медал от Национален турнир "Д. Дачев", гр.Бургас
          - бронзов медал от Международния турнир "Васил и Георги Илиеви", гр. Кюстендил

5.Аптула Акиф Аптула  - Х б кл.      
        - сребърен  медал от Международния турнир "Васил и Георги Илиеви", гр. Кюстендил


6.Божидар Здравков Петков-Х в кл.
       - бронзов медал от Републикански шампионат, гр. Бургас
       - сребърен  медал от Национален турнир "Д. Дачев", гр.Бургас

7.Съби Викторов Димитров- ІХ а кл.      
          - бронзов  медал от Международния турнир "Васил и Георги Илиеви", гр. Кюстендил
          - бронзов медал от Национален турнир "Д. Дачев", гр.Бургас

8. Стефан Ивов Хазърбасанов- VІІ а кл.
        - бронзов медал от Републикански шампионат, гр. Враца
       - сребърен  медал от Национален турнир "Д. Дачев", гр.Бургас

9.Костадин  Красимиров Борилков- VІ б кл.
        -        - сребърен  медал от Национален турнир "Д. Дачев", гр.Бургас

10. Руси Иванов Илиев- VІІ а кл.
          - бронзов медал от Национален турнир "Д. Дачев", гр.Бургас

11. Петър Николов Стойчев- VІІ  в кл.-  
     - бронзов медал от Републикански шампионат, гр. Враца

12. Стоян Иванов Апостолов- ХІІ в кл.
    - бронзов медал от Републикански шампионат за юноши

13. Мата Неделчева Харакчийска- ХІІ в кл.- І място на Общински турнир по тенис на маса за девойки

14.Сребрина Здравкова Иванова- ХІІ в кл.- І място на Общински турнир по тенис на маса за девойки

15. Бояна Иванова Иванова- ХІ а кл.- І място на Общински турнир по тенис на маса за девойки